E1GOKART Polish Champions Cup 2022 

 

(English version below)  

Witamy na Śląsku! E1GOKART dzięki śląskiej lokalizacji dołączył do grona najnowocześniejszych torów w Europie! 

E1GOKART Polish Champions Cup 2022 

Zapraszamy na największe w tym regionie zawody kartingu halowego z rekordową pulą nagród: 6 000 EURO w gotówce! 

 

10.09.2022 – oficjalny dzień treningowy 

Zapisy na treningi od 1.08.2022, rozpiska zostanie udostępniona 15.07.2022 

11.09.2022 – E1GOKART Polish Champions Cup 2022 

Zapisy na zawody od 1.07.2022 

 

Formuła zawodów: 

Każdy zawodnik weźmie udział w trzech wyścigach eliminacyjnych. Zawodnicy zbierają punkty za wszystkie wyścigi. Wyścigi te wyłonią kierowców, którzy przejdą do półfinałów (top 45). Po półfinałach, najlepsi z najlepszych zmierzą się w ścisłym finale (top 15) by zawalczyć o tytuł Mistrza E1GOKART Polish Champions Cup. 

 

Wyścigi eliminacyjne: 6 wyścigów w każdej serii po 15 kierowców. 

Wyścig eliminacyjny I: 2 okrążenia kwalifikacyjne (okrążenie wyjazdowe + 1 okrążenie pomiarowe) + 15 okrążeń wyścigu 

Wyścig eliminacyjny II: 2 okrążenia kwalifikacyjne (okrążenie wyjazdowe + 1 okrążenie pomiarowe) + 15 okrążeń wyścigu 

Wyścig eliminacyjny III: 2 okrążenia kwalifikacyjne (okrążenie wyjazdowe + 1 okrążenie pomiarowe) + 15 okrążeń wyścigu 

Półfinały (TOP 45): 2 okrążenia kwalifikacyjne (okrążenie wyjazdowe + 1 okrążenie pomiarowe) + 20 okrążeń wyścigu 

Finał (TOP 15): Super kwalifikacje + 30 okrążeń wyścigu 

Super Kwalifikacje: Wybierany jest jeden gokart. Każdy zawodnik jedzie nim jedno okrążenie pomiarowe zgodnie z TOP 15 po półfinałach (zaczyna zawodnik z miejsca 15, następnie 14 i tak do 1). 

 

Harmonogram zawodów: 11.09.2022 

8:00-10:30 – Wyścigi eliminacyjne I 

10:45-13:15 – Wyścigi eliminacyjne II 

13:45 – 16:15 – Wyścigi eliminacyjne III 

16:45 – 17:10 – Półfinał A 

17:15 – 17:40 – Półfinał B 

17:45 – 18:10 – Półfinał C 

18:45 – 19:30 – Super kwalifikacje 

19:45 – 20:20 – Wyścig finałowy 

20:50 – Podium zawodów 

 

Podczas zawodów obowiązywać będzie doważanie do 90kg. Każdy zawodnik ważący mniej, zobowiązany będzie do doważenia się (na przykład odważnikami, które udostępnia tor). 

 

Impreza będzie zaliczać się do cyklu SODI WORLD SERIES (SWS) w kategorii SPRINT (www.sodiwseries.com) 

 

Nagrody: 

I MIEJSCE: 2000 EURO 

II MIEJSCE: 1500 EURO 

III MIEJSCE: 1000 EURO 

IV MIEJSCE: 500 EURO 

Najszybsze okrążenie kwalifikacji: 500 EURO 

Najszybsze okrążenie wyścigów: 500 EURO 

 

Wpisowe: 

– do 31.07.2022 – 449 zł 

– od 01.08.2022 – 499 zł 

 

Zapisy na zawody: od 1.07.2022 (zostanie udostępniony specjalny link) 

Regulamin zawodów: https://tiny.pl/93fxl 

 

Kontakt z organizatorem zawodów: zawody@e1gokart.pl 

 

ENGLISH: 

Welcome to Silesia Region! Thanks to great location, E1GOKART has joined the group of most modern karting tracks in Europe! 

E1GOKART Polish Champions Cup 2022 

Join the biggest indoor karting event in this region of Europe with Total Prize Pool: 6000 EUROS in cash! 

 

10.09.2022 – Official trainings day 

Enrollment will start from 1.08.2022, details will be provided on 15.07.2022 

11.09.2022 – E1GOKART Polish Champions Cup 2022 

Enrollment for the championship from 1.07.2022 

 

Championship’s formula: 

Each driver will take part in 3 qualifying races. Drivers will be collecting points. Best 45 drivers will be promoted to the Semi-Finals. After Semi-Finals, best 15 drivers will be promoted to the Final Race. Best of the best will become the Master of E1GOKART Polish Champions Cup. 

 

Qualifying races: 6 races in each stage, 15 drivers / race. 

Qualifying races I: 2 qualifying laps (1 exit lap + 1 hot lap) + 15 race laps (1 mandatory pit-stop) 

Qualifying races II: 2 qualifying laps (1 exit lap + 1 hot lap) + 15 race laps (1 mandatory pit-stop) 

Qualifying races III: 2 qualifying laps (1 exit lap + 1 hot lap) + 15 race laps (1 mandatory pit-stop) 

Semi-Finals (BEST 45): 2 qualifying laps (1 exit lap + 1 hot lap) + 20 race laps (1 mandatory pit-stop) 

Final Race (BEST 15): Super qualifying session + 30 race laps (2 mandatory pit-stops) 

Super qualifying session: We choose one go-kart. Each driver will be driving one qualifying lap according to the BEST 15 from general standing after semi-finals (driver from 15th place starts, then 14th, etc. up to 1st). 

 

Schedule: 11.09.2022 

8:00-10:30 – Qualifying races I 

10:45-13:15 – Qualifying races II 

13:45 – 16:15 – Qualifying races III 

16:45 – 17:10 – Semi-Final A 

17:15 – 17:40 – Semi-Final B 

17:45 – 18:10 – Semi-Final C 

18:45 – 19:30 – Super qualifying session 

19:45 – 20:20 – Final Race 

20:50 – Podium ceremony 

 

Weight: min. 90 kgs (if you have less than 90 kgs, track offers up to 30 kgs upweighting per go-kart). 

 

E1GOKART Polish Champions Cup 2022 is a part of SODI WORLD SERIES (SWS) SPRINT CUP (www.sodiwseries.com) 

 

Prize pool: 

I PLACE: 2000 EURO 

II PLACE: 1500 EURO 

III PLACE: 1000 EURO 

IV PLACE: 500 EURO 

BEST Qualifying lap: 500 EURO 

BEST Race lap: 500 EURO 

 

Entry fee: 

– up to 31.07.2022 – 449 PLN 

– from 01.08.2022 – 499 PLN 

Enrollment to the Championship: from 1.07.2022 (there will be provided a special enrollment link) 

General rules: https://tiny.pl/whh15 

Contact with the Organizers: zawody@e1gokart.pl